Kwaliteit van de ruwwaterbronnen

Luchtfoto De BlankaartDe in 2016 uitgevoerde analyses die de aanwezigheid controleren van afbraakproducten van pesticiden in het ruwe grond- en oppervlaktewater geven aan dat de druk op onze ruwwaterbronnen toeneemt. Als voor de natuurlijke afbraakproducten van pesticiden dezelfde strenge drinkwaternorm van 0,1 microgram per liter van kracht blijft, kan dit de productiekost van het drinkwater aanzienlijk verhogen. Actievekoolfiltratie vormt voor een aantal van deze nieuwe afbraakproducten immers geen absolute barrière. In dat geval zijn bijkomende behandelingsstappen met onder meer ozon noodzakelijk.

De ruwwaterbronnen komen ook onder druk door de klimaatverandering. Zo steeg in de zomer van 2016 het chloridegehalte in het spaarbekken van waterproductiecentrum De Blankaart tot boven de norm omdat de aanhoudende droogte zorgde voor een verminderde afvoer van regenwater en een toename van het chloridegehalte in de IJzer. Die normoverschrijding is weliswaar geen bedreiging voor de volksgezondheid, maar De Watergroep meldde ze wel aan haar toezichthouder. Die legde een aangepast monitoringprogramma op tot nieuwe regenval het chloridegehalte weer deed dalen. 

Volgende