Drinkwater

Banner drinkwater jaarverslag 2016

De Watergroep is een toonaangevend waterbedrijf. We leveren kwaliteitsvol water aan gezinnen en bedrijven. Vanuit een duurzame en toekomstgerichte visie investeren we in onze infrastructuur, in nieuwe technologie en in de knowhow van onze medewerkers. Zo spelen we in op de uitdagingen die op ons afkomen. We hebben respect voor de omgeving waarin we werken en dragen zorg voor onze natuurlijke bronnen.