Aantal inwoners en leveringseenheden

Meer inwoners. Het aantal inwoners in het verzorgingsgebied van De Watergroep is met 0,68% gestegen van 3.000.666 inwoners eind 2015 naar 3.021.102 inwoners eind 2016. Dit betekent een toename met 20.436 inwoners of 0,68%.

Meer aftakkingen. Het aantal in dienst zijnde aftakkingen is met 16.721 eenheden gestegen (+ 1,28%) van 1.308.017 eind 2015 naar 1.324.738 eind 2016. 

Evenveel gemeenten. Het verzorgingsgebied van De Watergroep bestaat uit 175 gemeenten, waarvan 158 volledig en 17 gedeeltelijk bevoorraad worden. Door de overname van het drinkwaternet van Mazenzele op 1 november 2016 wordt de gemeente Opwijk nu volledig bevoorraad door De Watergroep.

Aantal inwoners op 31 december 2016

Provincies  2016  2015  Stijging  % stijging
West-Vlaanderen  817.159 811.631  5.528  +0,68%
Oost-Vlaanderen  561.813  558.010  3.803  +0,68%
Vlaams-Brabant  772.199  764.273  7.926  +1,04%
Limburg  869.931  866.752  3.179  +0,37%
Totaal  3.021.102  3.000.666  20.436  +0,68%

Aantal aftakkingen in dienst op 31 december 2016

Provincies  2016 2015 Stijging  % stijging
West-Vlaanderen  368.238  363.709  4.529 +1,25%
Oost-Vlaanderen  248.206 245.143 3.063  +1,25%
Vlaams-Brabant  327.068  322.964  4.104  +1,27%
Limburg  381.226  376.201  5.025  +1,34%
Totaal  1.324.738  1.308.017  16.721

 +1,28%

Volgende