32.630 km leidingen

Op 31 december 2016 had het leidingsnetwerk van De Watergroep een totale lengte van 32.630 km. De natuurlijke aangroei van het netwerk bedroeg 124,7 km. Dit is het verschil tussen de lengte van de nieuw aangelegde leidingen en de lengte van de uit dienst genomen leidingen.

Lengte leidingnet (km)  West-Vlaanderen  Oost-Vlaanderen  Vlaams-Brabant  Limburg  Totaal 2016  Totaal 2015
Nieuw in 2016 (a)  85,9  62,5  78,7  75,3  302,4  299,7
Uit dienst in 2016 (b)  49,1  37,6  49,7  41,2  177,7  163,1
Aangroei in 2016 (a)-(b)  36,7  25,0  28,9  34,1  124,7  136,5
Totaal netwerk in dienst op 31-12-2016  10.309  5.109  7.948  9.263  32.630  32.461

In 2016 heeft De Watergroep de deelgemeente Mazenzele (Opwijk) overgenomen. Dit zorgde voor een beperkte aangroei met 14 km leidingen. Ook de steeds betere informatie over het historische leidingnet beïnvloedt de cijfers over de lengte ervan.

Infografiek leidingen 

Leidingnet nog iets ouder

Zowel de gemiddelde leeftijd van het net als de leeftijd van de leidingen bij uitdienstneming blijven toenemen.

Volgende