Afvalwater

Banner afvalwater jaarverslag 2016

Riopact bundelt de expertise van 2 ervaren partners in afvalwaterbeheer: De Watergroep en Aquafin. De gemeentebesturen die met Riopact in zee gaan, staan mee aan het roer bij de uitbouw en het onderhoud van hun rioleringsstelsel. Zij kunnen daarbij kiezen uit een gevarieerde dienstverlening, gaande van een totaalpakket tot specifieke diensten op maat. Pas wanneer het afvalwater maximaal gezuiverd wordt, kan water weer een centrale plaats krijgen in onze leefomgeving.

Sinds 2012 bundelen Aquafin en De Watergroep de krachten in Riopact. Via een uitgebreid dienstenaanbod ondersteunen ze steden en gemeenten om tegen 2027 te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Intussen doen 64 gemeenten een beroep op Riopact. Elke partner binnen het samenwerkingsverband neemt die taken voor zijn rekening waarin hij gespecialiseerd is. Dit garandeert een efficiëntiewinst die ook de vennoten ten goede komt. Gemeenten zijn meer dan ooit een echte partner in het rioleringsverhaal. Dat komt ook tot uiting in de baseline ‘partner in lokaal waterbeheer’. 

Infografiek afvalwater