Industriewater

Heel wat bedrijven zijn grote waterverbruikers maar vertrouwen het beheer van hun waterhuishouding graag toe aan een gespecialiseerde partner. Zij doen daarom steeds vaker een beroep op de expertise van De Watergroep om hun interne waterstromen te optimaliseren of proceswater op maat te leveren voor hun productieproces. Binnen De Watergroep staat de business unit Industrie & Services garant voor de goede uitvoering van deze industriewaterprojecten. Voor 2016 kunnen zij opnieuw mooie referenties voorleggen. Het jaarvolume aan geproduceerd industriewater is stabiel gebleven op 6,8 miljoen m³.

Infografiek industriewater