Drinkwaterproductie in feiten en cijfers

  • In 2016 produceerde De Watergroep 126.900.158 m³ drinkwater. Dat is 0,77% meer dan in 2015.
  • Het beschikbaar volume aan drinkwater voor eigen klanten bedroeg 162.861.046 m³.
  • Daarnaast biedt De Watergroep 5.285.980 m³ ‘ander water’ op maat aan: industriewater dat we bij industriële klanten ter plaatse produceren.

Watervolume (m³) West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant Limburg Totaal 2015-2016
Water beschikbaar in eigen installaties na behandeling  36.431.457  15.431.674  28.439.656  46.597.371  126.900.158 +0,77 %
Aangekocht bij andere directies van De Watergroep    1.599.137  882.941  184.815  2.666.893  
Aangekocht bij derden  11.963.104  11.460.245  17.061.789  1.394.107  41.879.245  +0,84%
Verkocht aan andere directies van De Watergroep    5.407  1.783.952  877.534 2.666.893  
Verkocht aan derden  1.300.255  1.825.408 2.656.273 136.421 5.918.357 +6,68%
Beschikbaar volume drinkwater  47.094.306

 26.660.241

 41.944.161  47.162.338  162.861.046 +0,59%
Waarvan afgestaan voor grijs water (uit waterproductiecentrum)  1.523.670        1.523.670  -1,01%
Beschikbaar volume ander water  532.648  2.138.808  1.713.147  488.049  4.872.652  -4,05%
Beschikbaar volume ander water (Nederland): 413.328 m³          5.285.980  -0,44%
    

De wateraankopen stijgen met 0,84%. In 2016 heeft De Watergroep meer aangekocht bij Pidpa, IWVA, SWDE en Evides. De waterverkopen stijgen met 6,68%. Er wordt meer water verkocht aan IWVA, SWDE en SIDEN.

Het nettoresultaat van deze waterbalans is een stijging van het totaal beschikbaar volume aan drinkwater voor verdeling aan de klanten met 0,59% t.o.v. 2015.

Sinds 2015 is er ook de aparte rapportering van de grijswaterprojecten in West-Vlaanderen, met water geproduceerd in een waterproductiecentrum. Dit volume is gedaald met 1,01% tegenover 2015.

Het beschikbaar volume ‘ander water’ is gedaald met 0,44%. Dit is inclusief de productie voor een industriewaterklant in Nederland, goed voor 413.328 m³.

Infografiek kerncijfers

Volgende