Accreditatie en erkenning van het centrale laboratorium

Sfeerbeeld laboratoriumIn 2016 vond de eerste toezichtsaudit plaats in het kader van de accreditatie door de Belgische instelling Belac. Door onze vraag om de scope uit te breiden, ging deze toezichtsaudit een stuk verder dan eerdere audits en legde die een tiental verschillende analysemethodes nauwgezet onder de loep. Het ging daarbij onder meer om de methodes die De Watergroep gebruikt voor de analyse van herbiciden en voor onderzoek naar de aanwezigheid van metaldehyde. Dat is het actieve bestanddeel in slakkenkorrels, die particulieren veelvuldig gebruiken in hun moestuin. Belac keurde onze aanvraag om de scope uit te breiden goed, onder meer omdat onze meetwaarden erg goed zijn in vergelijking met die van internationale laboratoria.

Hierdoor beschikt het centrale laboratorium van De Watergroep over een zeer uitgebreide scope voor de analyse van drinkwater, grondwater en oppervlaktewater. Die analyse kan bovendien gebeuren met een groot aantal analysemethoden, zowel uit de specialisaties microbiologie als uit de specialisaties anorganische en organische scheikunde. Het centrale laboratorium bekleedt hiermee een koppositie in Vlaanderen.

In oktober 2016 voerde het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) eveneens een audit uit op het centrale laboratorium. VITO had daarbij slechts een beperkt aantal opmerkingen. Het laboratorium voerde enkele aanpassingen door en kreeg zo op het einde van het eerste trimester van 2017 zijn erkenning door de dienst Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

Volgende