Databank geosystemen verder verfijnd

De GIS-databank vormt een belangrijk werkinstrument om de 32.630 km leidingen van De Watergroep te beheren. In 2016 werden opnieuw enkele verfijningen en aanvullingen doorgevoerd die de functionaliteit en de gebruiksvriendelijkheid ten goede komen.

Ontwikkeling eerste GIS-viewer met aftakkingen

In 2013 stelde De Watergroep een globale vernieuwde GIS-strategie op. Daarin staat een GIS-databank centraal die alle informatie omvat over het aftakkingssysteem. Sinds 2015 kunnen we die informatie exporteren en van een geografische code voorzien op basis van de adresinformatie van die aftakkingen. Zo ontstond de mogelijkheid om ruimtelijke GIS-informatie zoals de leveringszone toe te voegen aan de aftakkingsinformatie in het ERP-systeem. In 2016 zetten we een testproject op om zo ook de aftakleidingen geografisch te visualiseren. Dat leidde tot de ontwikkeling van een GIS-viewer die het mogelijk maakt om schematisch aftakleidingen te berekenen.

GIS-viewer aftakkingen
Beeld uit GIS-viewer: aftakkingen.

Gerichte correcties aan netwerk in GIS-databank

In 2016 werd het opmeetprogramma van de meer dan 350.000 zichtbare toestellen van De Watergroep, dat werd opgestart in 2012, afgerond. Op basis van deze opmetingen wil De Watergroep nu doelgerichte correcties doorvoeren aan het leidingnet in de GIS-databank.

De volgende fase in deze grootschalige omzetting zal voor De Watergroep een groot aantal voordelen opleveren. Zo zullen medewerkers leidingen en toestellen sneller kunnen terugvinden in de GIS-viewer en zal het gebruik van de papieren detailschetsen drastisch kunnen dalen. Ook zal het mogelijk zijn om nauwkeurigere informatie over het leidingnetwerk naar derden te versturen. Dat moet op termijn het aantal schadegevallen als gevolg van graafwerkzaamheden doen dalen. In 2016 startte De Watergroep met de voorbereiding van het omvangrijke project rond de gerichte correcties aan het netwerk in de GIS-databank. 

Volgende