Verbreding van het analyseaanbod

Sfeerbeeld laboOm de bedrijfszekerheid en het analyseaanbod van het centrale laboratorium te verhogen, kocht De Watergroep twee gaschromatografen. Deze toestellen kunnen automatisch vluchtige organische microverontreinigingen vaststellen. Daardoor kan De Watergroep veel meer analyses uitvoeren en de resultaten ervan sneller aan de klanten rapporteren. Door de implementatie van een tweede plasmatoorts kan het centrale labo ook sneller zware metalen detecteren.

In 2016 stelde het laboratorium bovendien een analysemethode op om vast te stellen of er in water perchloraat aanwezig is. Dat is een restant van granaatmunitie die ook aanwezig is in sommige kunstmeststoffen. De aangetroffen gehalten perchloraat in het grond- en oppervlaktewater zijn echter zeer laag en vormen geen probleem voor de volksgezondheid.

De dienst microbiologie/biologie maakt sinds 2016 gebruik van de techniek van de massaspectrometrische identificatie van indicatorbacteriën. Die techniek herkent elke bacteriesoort op basis van zijn eiwitsamenstelling. Daardoor kunnen we via de kweekmethode meteen na de analyse de identificatie uitvoeren. Dat levert een tijdwinst op van twee dagen in vergelijking met de klassieke identificatietechnieken. Deze dienst past sinds 2016 ook de analyse met flowcytometrie toe voor de opvolging van spoelacties bij de distributieleidingen. Met deze techniek is het mogelijk om al enkele minuten na de monstername een beeld te krijgen van de microbiologische samenstelling van het water, met daarbij een duidelijk onderscheid tussen levende en dode bacteriën. De bekomen analyseresultaten vormen duidelijk een meerwaarde voor de evaluatie van de uitgevoerde spoelacties.

Het laboratorium testte ook de techniek van de ‘next generation sequencing’ uit, die de volledige microbiële samenstelling van water kan weergeven door het aanwezige erfelijke materiaal te bepalen van de aanwezige bacteriën. Deze techniek kan ons in staat stellen om bij een calamiteit zeer snel de impact van een bacteriologische besmetting in het leidingnet in kaart te brengen en kan cruciale informatie aanleveren over de effectiviteit van het spoelen en desinfecteren van het distributienet. 

Volgende