Meer klanten krijgen in de toekomst zachter water

De Watergroep wil op termijn zacht water leveren aan al haar klanten. Daarom hebben wij ons onder meer geëngageerd om in Limburg in versneld tempo werk te maken van 5 nieuwe onthardingsinstallaties. Hard water is gezond drinkwater maar het zorgt wel voor comfortproblemen, vooral bij warmwatertoepassingen. We gaan bij de bouw of renovatie van waterproductiecentra steeds na of centrale deelontharding noodzakelijk is als bijkomende behandelingsstap. De ervaring uit de eerste proefprojecten wordt meegenomen in het ontwerp van nieuwe installaties.

Een standaardontwerp voor korrelreactoren

De Watergroep maakt bij centrale deelontharding standaard gebruik van de techniek om water te ontharden via korrelreactoren. Om de efficiëntie te verhogen, werd in 2016 het ontwerp van korrelreactoren gestandaardiseerd. Aan de basis ligt de ervaring met bestaande installaties. De standaardisatie houdt tegelijk rekening met toekomstperspectieven, zoals het gebruik van calciet (gebroken en gezeefde kalkkorrels) als entmateriaal. Door deze standaardisatie verankert De Watergroep de verworven kennis en houden nieuwe ontwerpen beter rekening met toekomstige situaties.

Ontharding en optimalisatie in Vlaams-Brabant

Door de geplande aankoop van zacht water van water-link in Zemst en de bouw van 2 grote onthardingsinstallaties zal op termijn in een groot deel van Vlaams-Brabant zacht water worden geleverd. 

 Kaart ontharding Vlaams-Brabant

Legende ontharding Vlaams-Brabant        Schaal ontharding Vlaams-Brabant

Kaart: een groot deel van Vlaams-Brabant zal voorzien worden van zacht water, door de afname van water-link in Zemst en door de bouw van 2 nieuwe waterproductiecentra in Kortenberg en in Overijse.

Vanaf 2021 krijgen zo goed als alle klanten van centraal- en noordwest-Vlaams-Brabant zacht water geleverd. Dat komt omdat De Watergroep een contract afsloot om in de toekomst elk jaar zo’n 4 miljoen m³ water af te nemen van collega-drinkwaterbedrijf water-link. Het waterproductiecentrum Walem zal 11.000 m³ per dag leveren via een nieuwe toevoerleiding van 14,4 km en een diameter van 600 millimeter tussen het waterproductiecentrum Walem en Zemst, waar ze wordt aangesloten op het drinkwaternet van De Watergroep.

De aankoop biedt De Watergroep een oplossing voor enkele knelpunten van de huidige waterproductie in de regio. De waterproductiecentra zijn er enerzijds gevoelig voor putverstopping en anderzijds voor pesticiden en hun afbraakproducten. Daarnaast zijn de waterwinningen in de Vlaams-Brabantse Voervallei bijzonder kwetsbaar voor pesticiden en hun afbraakproducten én bevat het water vrij veel kalk, waardoor centrale ontharding noodzakelijk is.

De Watergroep zal het zachte water opslaan in reservoir Meerbeek, om het van daaruit te verdelen. Omwille van de grote impact op de watervoorziening in Vlaams-Brabant is aan de ondertekening van het contract met water-link in november 2016 een uitgebreide analyse voorafgegaan.

De samenwerking met water-link heeft ook een impact op de investeringsplannen voor centrale deelontharding in Vlaams-Brabant. Aangezien er van nature zacht water zal aangevoerd worden vanuit Zemst, zal het niet langer nodig zijn om dit water te ontharden. Dit heeft uiteraard een positieve invloed op het financiële plaatje en op de ecologische voetafdruk van De Watergroep.

Om de waterlevering vanuit water-link volledig in dienst te kunnen nemen, zal De Watergroep enkele geplande investeringen versnellen, onder meer de bouw van een onthardingsinstallatie in de omgeving van Bertem, waar de eigen waterproductie in deze regio wordt behandeld.

Om eventuele noodgevallen op te vangen, zal De Watergroep een snel opstartbare reservecapaciteit uitbouwen in de bestaande waterwinningen van de Dijlevallei. Daarnaast zullen de winningsvelden van de Voervallei behouden blijven als een strategische reserve, zodat deze op lange termijn mogelijk opnieuw ingeschakeld kunnen worden, bijvoorbeeld als gevolg van de klimaatopwarming.

Volgende