Proefproject systematisch spuien

In Vlamertinge nabij Ieper is De Watergroep gestart met een vernieuwend proefproject rond systematisch spuien met een minimum aan spoelwater en een maximum aan sedimentverwijdering. De doelstelling: anticiperen op klachten over bruin water.

Dit project is gebaseerd op de vuistregels die het Nederlandse onderzoeksinstituut KWR al verschillende jaren hanteert. Concreet gebeurde dat via de simulatie van verschillende spuiacties in het softwarepakket Infoworks. Zo konden we het effect berekenen van het tijdelijk sluiten van specifieke afsluiters in combinatie met het openen van een bepaalde brandkraan. Dat gaf een duidelijk beeld van de stromingsrichting, de snelheid in de leidingen én de snelheid van het spuitraject zelf. De oefening was bijzonder geslaagd en zet de deur open om systematisch spuien algemeen in te voeren.

Printscreen spuien in Infoworks

Op het terrein gebruikten we voor het eerst compacte mobiele elektromagnetische debietmeters. Die kunnen niet alleen het te bereiken spuidebiet regelen, maar ook het niet in rekening gebracht water registreren. 

Debietmeter
Bruinwaterklachten vermijden door sedimentverwijdering aan hoge snelheid. De mobiele flowmeter registreert debiet en volume.

Volgende