Infoworks simuleert piekdagen in West-Vlaanderen

De netwerkmodellen van het softwarepakket InfoWorks WS simuleren in het voorzieningsgebied West-Vlaanderen de gemiddelde dagen en piekdagen. Dat biedt de mogelijkheid om een goed overzicht te krijgen in de werking van het leidingnet en de installaties. De pijnpunten komen immers duidelijk naar boven: leidingen met hoge wrijvingsverliezen, met stilstaand water, of met een te lage druk op piekdagen. De modellen stellen ons in staat om 3 opeenvolgende piekdagen te simuleren om zo in kaart te brengen of reservoirs en watertorens dan leegkomen. Op die manier kunnen we evalueren of er voldoende bergingscapaciteit aanwezig is.

De netwerkmodellen vormen ook de basis voor de leveringsplannen die De Watergroep in het kader van de openbare dienstverplichtingen moet opstellen. 

Printscreen Infoworks

Deze waterleveringsplannen brengen knelpunten aan het licht die bijkomende investeringen vereisen of die de aanvragen voor nieuwe vergunningen met het oog op leveringszekerheid onderbouwen. De waterleveringsplannen vormen zo een belangrijke input voor het investeringsplan en het voorzieningsplan op lange termijn. 

Volgende