Kwaliteitsmodellering ondersteunt exploitatie van waterbehandelingsprocessen

In 2016 nam De Watergroep voor het eerst het computerprogramma PHREEQC in gebruik om drinkwaterprocessen te simuleren en aan te sturen. Vooral geologen doen een beroep op dit programma om chemische reacties uit te rekenen. De afdeling Watertechnologie heeft de mogelijkheden van PHREEQC uitgebreid, zodat het programma ook kan worden ingezet om er beluchting, ontharding, ontijzering, nitrificatie en dosering van chemicaliën mee te berekenen. Dit stelt ons in staat om de exploitatie van de waterbehandeling eenvoudiger en performanter te maken. Via een interface in Excel is in 2016 de volledige zuivering van de waterproductiecentra in Zele en Velm op een laagdrempelige manier in het programma geïntegreerd, zodat alle operatoren van de waterproductie er gemakkelijk mee aan de slag kunnen.

In 2017 zal er samen met de operatoren en de kwaliteitsdiensten bestudeerd worden hoe het model en de gebruikersinterface optimaal kunnen worden ingezet als ondersteuning bij de exploitatie.

Volgende