Milieucharter voor De Watergroep West- en Oost-Vlaanderen

Sfeerbeeld natuurHet Milieucharter is een project van VOKA Oost-Vlaanderen dat bedrijven beloont die via een aantal concrete acties uitblinken in milieuzorg. De provinciale directie Oost-Vlaanderen heeft dit charter behaald in juni 2016, onder meer omwille van de grondige vernieuwing en uitbreiding van het waterproductiecentrum in Zele, dat sinds het najaar 2016 zachter water levert. Daarnaast was er een ruimer actieplan dat garant staat voor een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Er werd een nieuw actieplan voorbereid voor 2017.

Ook de provinciale directie West-Vlaanderen werd voorgedragen als kandidaat voor het West-Vlaams charter Duurzaam Ondernemen. Na een doorlichting eind 2015 volgde een verdere uitwerking en screening in 2016. Het actieplan focust niet alleen op milieuzorg, maar ook op welzijn en efficiënt werken. Het charter werd uitgereikt in april 2017.

Meer info?

Ga naar www.charterduurzaamondernemen.be

 

 

 

 

Volgende