Investeringen in West-Vlaanderen

Pilootinstallatie De BlankaartMasterplan voor De Blankaart krijgt vorm

In het waterproductiecentrum De Blankaart in Diksmuide produceert De Watergroep elk jaar zo’n 10 miljoen m³ drinkwater, goed voor een derde van al het drinkwater in West-Vlaanderen. De Blankaart dateert van 1973 en is het oudste waterproductiecentrum waar De Watergroep drinkwater maakt op basis van oppervlaktewater. Daarom krijgt het centrum een grondige facelift:

  • het gebruik van de nieuwste technologie zal de waterbehandeling efficiënter en duurzamer maken,
  • het spaarbekken wordt gerenoveerd,
  • er komt een nieuw logistiek gebouw met een bezoekersruimte en een laboratorium. 

Tegelijk loopt in dit productiecentrum naast een studie over toekomstige waterbeschikbaarheid ook het pilootonderzoek naar mogelijke alternatieven voor de conventionele oppervlaktewaterbehandeling, met als doel de kosten te verlagen en de kwaliteit te verbeteren. Op die manier wil De Watergroep zich voorbereiden op de voorspelde langdurige droogteperiodes met vooral minder neerslag in de zomer. De conventionele oppervlaktewaterbehandeling bestaat uit vlokvorming, bezinking, chlorering, filtratie, actievekoolfiltratie en restdesinfectie. Sinds februari 2016 loopt in De Blankaart onderzoek naar de mogelijkheid om een combinatie van ionenwisseling en vlokvorming-flotatie toe te passen voor de verwijdering van organische stoffen en troebelheid. De Watergroep werkt rond dit thema, dat internationaal veel belangstelling geniet, binnen het Europese onderzoeksprogramma DOC2C’s samen met 2 andere drinkwaterbedrijven en twee universiteiten: het Britse South West Water, het Nederlandse PWN Technologies, de Technische Universiteit Delft en de Université de Lille.

Belangrijke lessen uit pilootonderzoek

Het pilootonderzoek bracht de voor- en nadelen van ionenwisseling als extra verwijderingsstap voor organische stoffen in kaart en leerde dat dit niet voor een grote kwaliteitsverbetering zorgt. Het is dan ook nog niet zeker of het nieuwe behandelingsstation de techniek van de ionenwisseling zal gebruiken. De test met vlokvorming-flotatie gaf wel goede resultaten. Het semi-industriële onderzoek bood ook belangrijke informatie voor het ontwerp van deze behandelingsstap. Zo bleek bijvoorbeeld dat het mogelijk is om het debiet binnen de behandeling hoger op te voeren dan eerst was gedacht, wat kan leiden tot lagere investeringskosten dan geraamd.

Waterproductiecentrum SnellegemWaterproductiecentrum Snellegem vernieuwd

Het bestaande waterproductiecentrum van Snellegem (Jabbeke), met een capaciteit van 3.500 m³ drinkwater per dag, dateert van 1967. Een grondige renovatie drong zich dan ook op. We vernieuwden de elektromechanische uitrusting en de overdekking van de open filters en pakten ook het gebouw en de putpaviljoenen aan. Het vernieuwde waterproductiecentrum ging net voor de zomer in dienst om het piekverbruik te kunnen opvangen.

Voldoende water voor De Gavers

In 2016 onderzocht het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) het model  voor de waterbeschikbaarheid voor het waterproductiecentrum De Gavers, met de bedoeling de productiecapaciteit uit te breiden tot 50.000 m³ per dag. Uit het onderzoek bleek dat voor het waterproductiecentrum voldoende water aanwezig is in het Kanaal Bossuit-Kortrijk en bij uitbreiding heel het bekken van de Bovenschelde. Toch is het raadzaam het watergebruik en -verbruik goed te reglementeren en te monitoren. Uit de analyse blijkt immers dat in droge perioden de waterbeschikbaarheid voor de verschillende waterverbruikers in het systeem tegen zijn limieten aan loopt.

Waterproductiecentrum Waarmaarde

In Waarmaarde (Avelgem) zijn de bouwkundige werken gestart voor een nieuw waterproductiecentrum met ontharding. Het opgepompte water doorloopt eerst 3 korrelreactoren voor ontharding en daarna de klassieke behandeling (cascadebeluchting en open zandfilters). Het productiecentrum heeft een maximale productiecapaciteit van 750 m³ per uur en zal volgens de huidige planning eind 2018 in dienst gaan.

Volgende