Onze ruwwaterbronnen

90 waterwinningen

De Watergroep beschikt over 85 grondwaterwinningen en 5 oppervlaktewaterwinningen. Daarnaast exploiteert De Watergroep voor de Société Wallonne des Eaux (SWDE) nog 12 grondwaterwinningen in Wallonië, waarvan het geproduceerde water aan ons wordt geleverd.

Figuur 1: overzicht van de grond- en oppervlaktewaterbronnen.

De meeste grondwaterwinningen bevinden zich in Vlaams-Brabant en Limburg. De aanwezige zeer productieve grondwaterlagen bieden er goede winmogelijkheden. De oppervlaktewaterwinningen liggen allemaal in West- en Oost-Vlaanderen. In het bevoorradingsgebied Pajottenland-Denderstreek zijn er dan weer geen eigen grond- en/of oppervlaktewaterwinningen. De watervoorziening gebeurt hier via leveringen.

Grondwaterbronnen

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de grondwaterbronnen en hun respectieve beschermingszones. De grondwaterbronnen van de SWDE bevinden zich vlak onder de taalgrens en zijn aangeduid met een punt. 

 Grondwaterbronnen

Figuur 2: overzicht van de grondwaterbronnen van De Watergroep en de grondwaterbronnen van SWDE die geëxploiteerd worden door De Watergroep.

Een overzicht van de vergunde capaciteit van onze winningen

Bevoorradingsgebied Vergunde capaciteit
  Dag  Jaar 
West-Vlaanderen  59.300  12.290.000
Oost-Vlaanderen (Waasland - Meetjesland)  29.780  8.870.400
Oost-Vlaanderen (Pajottenland - Denderstreek)  0  0
Vlaams-Brabant  134.660  48.273.600
Limburg  235.950  80.276.000
Totaal  459.690  149.710.000

De Watergroep beschikte eind 2016 over een totaal vergunde grondwaterwinningscapaciteit van 459.690 m³ per dag en 149.710.000 m³ per jaar. Daar komt nog 81.160 m³ per dag of 21.590.800 m³ per jaar bij uit de grondwaterwinningen in Wallonië. Om een verdere duurzame grondwateronttrekking te bestendigen, zijn in 2016 de testen gestart voor het volledig automatiseren van het peilmeetnet. De uitvoering start vanaf 2017.

Oppervlaktewaterbronnen

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de oppervlaktewaterbronnen met aanduiding van de afgebakende captatiegebieden.

Oppervlaktewaterbronnen

Figuur 3: De Watergroep exploiteert 5 oppervlaktewaterwinningen: 4 ervan bevinden zich in West-Vlaanderen, het andere in het bevoorradingsgebied Waasland-Meetjesland.

Overzicht van de oppervlaktewaterbronnen per bevoorradingsgebied

Bevoorradingsgebied Oppervlaktewaterwinning Bron Innamecapaciteit minimum m³/dag Innamecapaciteit maximum m³/dag Inhoud spaarbekken m³ Productiecapaciteit minimum Productiecapaciteit maximum
West-Vlaanderen De Blankaart Blankaartvijver en IJzer 0 234.000 3.000.000 15.000 40.000
West-Vlaanderen Zillebeke Bollaertbeek en Pollepelbeek beperkt 6.000 nvt 0 4.000
West-Vlaanderen Dikkebus Kleine Kemmelbeek beperkt 6.000 nvt 0 4.000
West-Vlaanderen De Gavers Kanaal Kortrijk-Bossuit 32.000 * 32.000 * nvt 32.000 * 32.000 *
Oost-Vlaanderen (Waasland - Meetjesland Kluizen Brakkeleike-Burggraevenstroom 0 ** 172.800 11.200.000 60.000 60.000
Oost-Vlaanderen (Pajottenland -Denderstreek)  /  /  /  /  /  /  /
Vlaams-Brabant  /  /  /  /  /  /  /
Limburg  /  /  /  /  /  /  /
*: Zal verhoogd worden tot 50.000 m³/d

**: In Nevele zal extra water vanuit het afleidingskanaal overgeheveld worden richting Burggraevenstroom en inname Kluizen, tot max. 500 m³/h waardoor in de toekomst ook in de zomer water zal kunnen worden ingenomen (theoretisch 12.000 m³/dag)

Om de drinkwatervoorziening veilig te stellen, is in 2016 beslist om de captaties van de waterproductiecentra De Gavers en Kluizen te verhogen. De capaciteit van De Gavers zal worden opgedreven tot 50.000 m³ per dag. Een VITO-studie heeft aangetoond dat daarvoor voldoende water beschikbaar is in het kanaal Kortrijk-Bossuit, dat de Schelde verbindt met de Leie. Voor Kluizen wordt de innamecapaciteit van de 2spaarbekkens met een totale opslagcapaciteit van 11.200.000 m³ nog verhoogd om zo in te spelen op de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering. In samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij zal in Nevele tot 500 m³ extra water per uur overgeheveld worden in de richting van Kluizen. 

Volgende