Evolutie van het grondwaterpeil in 2016

Maandelijks meet De Watergroep zo’n 1.600 grondwaterpeilen op in en rondom haar waterwinningen. 980 van deze meetplaatsen zijn peilbuizen die dienen om het grondwaterpeil op te volgen. De overige meetplaatsen zijn putten waaruit De Watergroep water onttrekt. De afdeling Waterbronnen en Milieu interpreteert deze gegevens via de peilindicator, om op die manier de waterlagen en waterwinningen duurzaam te beheren.

Eerst meer en dan minder neerslag dan gemiddeld

In 2016 viel 942 millimeter neerslag. Dat cijfer ligt hoger dan het gemiddelde van 853 millimeter. 68% van de totale hoeveelheid neerslag viel in het eerste deel van het jaar. Vandaar dat we van januari tot juli gemiddeld meer hoge grondwaterstanden zagen dan in voorgaande jaren. Omdat er in de tweede jaarhelft veel minder neerslag was, bleven de grondwaterstanden laag tot in december 2016. Globaal genomen kunnen we van een normale toestand spreken. De peilevoluties bevestigen dat de onttrekking voor de drinkwaterproductie in evenwicht is met de natuurlijke aanvulling.

 Grafiek % totaal aantal putten 

Volgende