Investeringen in Oost-Vlaanderen

ZeleVernieuwd waterproductiecentrum met ontharding officieel geopend in Zele

De Watergroep investeerde 5,2 miljoen euro in de vernieuwing van het waterproductiecentrum in Zele en kan daardoor zachter water leveren aan de inwoners van Berlare en delen van Zele en Laarne. Het oude waterproductiecentrum dateert van 1948 en voldeed niet meer om de volledige capaciteit van het productiecentrum te kunnen behandelen. Een grondige renovatie drong zich dan ook op. Na de vernieuwing ontijzert en onthardt het waterproductiecentrum nu in één stap het grondwater uit 4 grondwaterwinningen en levert het jaarlijks bijna 1,5 miljoen m³ drinkwater aan de klanten. De medewerkers van De Watergroep stonden in voor het ontwerp en de opvolging van het vernieuwde productiecentrum en deden voor de combinatie van ontijzering en ontharding een beroep op de technologie van een externe partner. Hoewel hard water perfect drinkwater is, zorgt De Watergroep met de ontharding voor minder kalkafzetting in sanitaire en huishoudtoestellen.

Nieuwe waterproductiecentra in de steigers in Eeklo

Het waterproductiecentrum van Eeklo produceert elk jaar gemiddeld 1,2 miljoen m³ drinkwater uit 3 puttenbatterijen en 2 diepe putten. Het oudste deel van het bestaande waterbehandelingsstation dateert echter van 1937 en is aan het einde van zijn technische levensduur. Daarom komt er op dezelfde plaats een volledig nieuw productiecentrum met een bijhorend doseer- en opslaggebouw. Het zal beschikken over moderne behandelingstechnieken, waaronder een bijkomende onthardingsstap en een actievekoolfiltratie. De bouw is gestart in 2016 en het nieuwe productiecentrum zal klaar zijn in 2019. Ondertussen blijft het huidige waterproductiecentrum in dienst. Daarna wordt het gedeeltelijk gesloopt. Een deel van het oude waterproductiecentrum is geklasseerd en zal gerenoveerd worden. 

Luchtfoto waterproductiecentrum KluizenToekomstgerichte investeringen voor Kluizen

Het waterproductiecentrum Kluizen onttrekt het ruwe water uit onbevaarbare waterlopen in een uitgebreid captatiegebied. In de zomerperiode is er onvoldoende kwaliteitsvol oppervlaktewater beschikbaar. De seizoensopslag in de spaarbekkens maakt het mogelijk om deze periode te overbruggen zonder inname van ruw water. Maar bij langere droogteperiodes volstaat de wateropslag in de spaarbekkens niet om de leveringszekerheid te waarborgen. Omdat droogteperiodes als gevolg van de klimaatverandering meer zullen voorkomen, groeit de nood om meer water te kunnen opslaan in de spaarbekkens. Daarom is op de oever van het afleidingskanaal in Nevele een hevelconstructie gebouwd om water over te pompen. In de 1ste en 2de lijn van Kluizen (oudste deel van het waterproductiecentrum) worden voorts alle bestaande betonnen filtervloeren vernieuwd. Deze werken zijn gestart in september 2015 en lopen tot begin 2017. Door een gefaseerde uitvoering kon de drinkwaterproductie in dit gedeelte van het station aan halve capaciteit verder lopen.

Volgende