Hemelwaterplannen: een belangrijke stap naar duurzaam waterbeleid

Sfeerbeeld natuurHet veranderende klimaat zorgt in de winter voor een stijging van het grondwaterpeil. Doordat het grondwaterpeil stijgt, treden waterlopen buiten hun oevers. In de zomer zien we dan weer steeds meer intense buien die voor meer water op straat zorgen. Dit maakt het beheer van afvalwater veel complexer. Gemeenten kunnen zich niet beperken tot het afvoeren van regenwater en hebben nood aan concrete hemelwaterplannen. Riopact heeft alle expertise in huis om de gemeenten bij te staan bij de opmaak van een hemelwaterplan. We kunnen de impact van buien met een verschillende intensiteit simuleren en zo de juiste oplossingen voorstellen om een passend hemelwaterplan op te stellen voor de gemeente. Omdat elke gemeente haar eigen dichtheid van bebouwing, reliëf en waterlopen heeft, is een dergelijk hemelwaterplan echt maatwerk. Omdat Riopact over een ruime gebiedskennis beschikt, kunnen we over de gemeentegrenzen heen kijken. Dat is nodig, want een ingreep in een bepaalde gemeente kan een impact hebben op de waterhuishouding in een andere gemeente.

Voor deze gemeenten is Riopact in 2016 gestart met de opmaak van een hemelwaterplan:

  • Aarschot
  • Geraardsbergen
  • Kortrijk
  • Leuven
  • Lochristi
  • Lokeren
  • Opwijk
  • Stekene
  • Tessenderlo
  • Zemst.

Volgende