Provinciale bestuursorganen

Provinciale waterdiensten. De leden van de raad van bestuur die wonen in een gemeente die vennoot is van een provinciale waterdienst, zijn van rechtswege lid van het provinciaal comité en het bureau van het provinciaal comité van die waterdienst.

De provinciale bureaus staan in voor het dagelijkse bestuur van de provinciale waterdiensten. Deze tabel geeft een overzicht van de werking van de provinciale bureaus in 2016:

Provincie Aantal vergaderingen Aanwezigheidsgraad
West-Vlaanderen  11  89%
Oost-Vlaanderen  9  88%
Vlaams-Brabant  11  90%
Limburg  10  75%

RioP-waterdiensten. Voor afvalwaterbeheer zijn er RioP-waterdiensten actief in West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. De leden van de raad van bestuur die wonen in de provincie van de betrokken RioP-waterdienst, zijn lid van het provinciaal comité en van het bureau van het provinciaal comité van die RioP-waterdienst. 

Deze tabel geeft een overzicht van de werking van de provinciale RioP-bureaus in 2016:

Provincie Aantal vergaderingen Aanwezigheidsgraad
West-Vlaanderen  5  84%
Oost-Vlaanderen  4  64%
Vlaams-Brabant  3  89%

Volgende