Missie, visie en waarden van De Watergroep

WaardenkraanDe Watergroep is een autonoom Vlaams waterbedrijf dat diensten levert binnen de volledige waterketen, zowel aan particulieren, bedrijven als openbare besturen. Onze missie, visie en bedrijfswaarden vatten samen waar wij voor gaan en staan.

Onze missie

Wij maken water op maat. Vandaag, voor de generatie van morgen.

Onze visie

  • De Watergroep heeft een passie voor water als bron van leven en gezondheid.
  • Onze technologische voorsprong is een sterke troef die we voortdurend ontwikkelen en valoriseren.
  • We gaan duurzaam om met mensen en middelen.
  • We zijn een toonaangevende partner in Vlaanderen en daarbuiten.

Onze waarden

  • Teamgeest We stellen collegialiteit voorop en overstijgen het individuele belang.
  • Betrouwbaarheid Afspraken zijn er om na te komen. Je kan op ons rekenen, we handelen eerlijk en correct.
  • Betrokkenheid Onze medewerkers treden op als een goede huisvader en handelen alsof De Watergroep hun eigen bedrijf is. We staan voor engagement, verantwoordelijkheid en eigenaarschap. We werken vol passie en gedrevenheid.
  • Zorgzaamheid We dragen zorg voor onze klanten, onze collega's en de gebruikte middelen. We hebben aandacht voor onze omgeving, welzijn en veiligheid. We werken kostenbewust.
  • Initiatief Onze medewerkers krijgen ruimte om hun vaardigheden te ontwikkelen. We zijn bereid te veranderen: we staan open voor nieuwe ideeën, nieuwe technieken en methoden. Creativiteit krijgt bij ons alle kansen.

Volgende