Werking bestuursorganen

De raad van bestuur heeft 16 leden en een voorzitter.

  • De voorzitter is benoemd door de Vlaamse regering.
  • 8 van de 16 leden zijn door de Vlaamse regering aangesteld, van wie 4 op voordracht van de vennoten in een provinciale vennotenvergadering.
  • De andere 8 leden zijn aangesteld door de algemene vergadering, op voordracht van de provinciale vennotenvergaderingen.

Het mandaat van de leden van de raad van bestuur loopt 6 jaar en is hernieuwbaar.

>> Meer over de werking van de centrale bestuursorganen

In de provinciale comités en de provinciale RioP-comités zetelen de vennoten van de provinciale waterdiensten van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg en van de RioP-waterdiensten van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

>> Meer over de werking van de provinciale bestuursorganen

Volgende