Engagement buiten de grenzen

Vanuit haar focus op maatschappelijk en duurzaam ondernemen zet De Watergroep zich ook in om de drinkwatervoorziening in ontwikkelingslanden te verbeteren. In 2016 bestendigde De Watergroep haar samenwerking met Protos, een niet-gouvernementele organisatie (ngo) die werkt aan een rechtvaardig en duurzaam waterbeheer. Zo krijgen meer mensen toegang tot drinkwater, sanitaire voorzieningen en water voor de landbouw.

Infografiek engagement buiten de grenzen

De Watergroep en Protos gaan voor samenwerking op lange termijn

De Watergroep en Protos werken al sinds 2003 intens samen. Dat gebeurde aanvankelijk via financiële ondersteuning, later deelden we ook onze watergebonden kennis en expertise met partners in ontwikkelingslanden. De Watergroep is zo uitgegroeid tot een echte kennis- en technologiepartner van Protos.

Dit leverde voor beide organisaties al verrijkende uitwisselingen op en daarom is in 2016 een officiële samenwerkingsovereenkomst gesloten die loopt tot 2024. De Watergroep engageert zich om samen met Protos te blijven werken aan waterprogramma’s in het Zuiden. Naast 25.000 euro steun op jaarbasis, blijft De Watergroep haar waterexperten inzetten voor enkele specifieke Protos-programma’s. Ook in Vlaanderen zullen Protos en De Watergroep zich samen nog meer inzetten om duurzaam watergebruik te promoten.

Meer info over Protos? Surf naar www.protos.ngo

Een betere drinkwatervoorziening voor Ituri (Congo)

Infografiek cijfers CongoIn Ituri werkt Protos, samen met een Congolese partner, al ruim 30 jaar aan de uitbouw van drinkwater- en sanitaire voorzieningen. De 13 aangelegde drinkwatersystemen voorzien er een half miljoen mensen van water, maar dat is nog altijd maar iets meer dan 10% van de bevolking. Sinds 2014 kunnen lokale gemeenschappen in Congo de drinkwatervoorziening op zich nemen, dit dankzij een nieuwe wet. Het project dat De Watergroep ondersteunt, helpt hen daarbij op weg.

De Watergroep stelt niet alleen financiële middelen ter beschikking van de lokale gemeenschappen, maar ook kennis en expertise. Dat gebeurt onder meer via technische ondersteuning bij de watervoorziening, door vorming aan te bieden en door voorstellen te formuleren voor een overkoepelende ondersteuningsstructuur.  

Het project loopt nog tot 31 maart 2018. Tegen die datum moeten de 13 drinkwatercomités in Ituri beter werken en 558.000 watergebruikers ondersteunen.

Steun voor duurzame ontwikkeling in Suriname

In Suriname ondersteunde De Watergroep eerder al een ontwikkelingsproject in Galibi. Nu plannen we in de voormalige Nederlandse kolonie de bouw van een nieuw waterproductiecentrum in het district Commewijne. Tegelijk ondersteunen we er een project om de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties af te bakenen. Deze 'sustainable development goals’ zijn de opvolger van de vroegere Millenniumdoelstellingen. Het project dat wij ondersteunen wil onder meer de Surinaamse burgers informeren over de ontwikkelingsdoelstellingen, focussen op de rol die de burgers kunnen spelen om die doelstellingen waar te maken en in dialoog met hen treden. Dit project verloopt in samenwerking met verschillende lokale en internationale partners. De Watergroep is een van die partners die de campagne ondersteunen, vooral in Galibi en Commewijne. 

Volgende