Ruim 8 op 10 medewerkers volgen opleiding

Sfeerbeeld medewerker aan pcMedewerkers van De Watergroep kunnen putten uit een ruim aanbod aan opleidingen, soms generiek maar vaak op maat. Daarbij ging in 2016 extra aandacht uit naar de 55-plussers en naar de ontwikkeling van een leiderschapscultuur, omdat die de hefboom vormt naar creativiteit, resultaatgerichtheid en voortdurende verbetering. De driedaagse opleiding ‘leidinggeven en communicatie voor leidinggevenden’ werd in 2016 afgerond en zal daarna jaarlijks opgefrist worden. In 2016 volgde 84% van onze medewerkers een opleiding.  

Om onze technologische voorsprong te vrijwaren, bepalen alle leidinggevenden in samenspraak met hun teamleden welke vaktechnische opleidingen hen het best kunnen helpen. Maar het HR-beleid schenkt tegelijk speciale aandacht aan de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden.

Werkprocessen verlopen alsmaar vaker digitaal. We willen onze medewerkers daarbij ondersteunen en bieden hun opleidingen aan waar ze binnen en buiten De Watergroep baat bij hebben. In het najaar lag de focus op MS Office-opleidingen op maat voor medewerkers die regelmatig met een computer werken, naast opleidingen basis pc-vaardigheden voor digi-starters. Die laatsten kunnen op de werkvloer ook digi-experts aanspreken. Deze interne kennisdeling en samenwerking vormt een mooie illustratie van onze bedrijfswaarden teamgeest, zorgzaamheid en betrokkenheid.

Voor de opleidingen doet De Watergroep overwegend een beroep op externe opleidingscentra. Onze interne experten nemen de vaktechnische opleidingen voor hun rekening.

Volgende