Een nieuwe waterfactuur en het eerste tariefplan

Sfeerbeeld factuur De WatergroepDe Watergroep schonk via verschillende communicatiekanalen aandacht aan de nieuwe tariefstructuur, om zo de nieuwe berekening van de waterfactuur vanaf 1 januari 2016 te verduidelijken. Dit gebeurde deels in samenwerking met onze koepelorganisatie AquaFlanders. Ook de stakeholders kregen extra toelichting. Zo organiseerde de provinciale directie West-Vlaanderen infosessies voor haar ocmw’s om de nieuwe tarievenstructuur en de werking rond de Lokale Adviescommissie toe te lichten.

In 2016 hebben alle Vlaamse drinkwaterbedrijven voor het eerst een tariefplan met een tariefpad voor de komende 6 jaar ingediend bij Waterregulator VMM. Het plan licht de verwachte prijs voor de productie en levering van drinkwater toe. Het houdt daarbij rekening met de wil om de kwaliteit en de kwantiteit van ruw water als grondstof veilig te stellen en om de service te verbeteren. Dat laatste kan via de levering van zacht water, maar ook door een beter klantencontact en minder hinder bij werken. Daarnaast houdt het tariefplan ook rekening met de bijkomende middelen die nodig zijn voor het opstellen van waterveiligheidsplannen, de toename van de piekverbruiken en met het feit dat grote delen van het waterdistributienetwerk aan vervanging toe zijn. Het tarief van 2017 werd bepaald op basis van het tariefplan. 

 

 

Volgende